Not In My Back Yard או בקיצור NIMBY

מזה שנים מתנהלת מלחמת חורמה של הועדה המקומית בקרית טבעון ומועצת קרית טבעון נגד תוכנית שיפוץ והרחבת בית אבות עדנה הנמצא במועצה. בעלי בית האבות הגישו בקשה להוספת ממ"דים, שיפוץ […]

מזה שנים מתנהלת מלחמת חורמה של הועדה המקומית בקרית טבעון ומועצת קרית טבעון נגד תוכנית שיפוץ והרחבת בית אבות עדנה הנמצא במועצה.

בעלי בית האבות הגישו בקשה להוספת ממ"דים, שיפוץ המבנה והוספת יחידות כך שמ-34 דיירים היום התפוסה תגדל לכ-44 דיירים.

כנגד תוכנית זו מתנהלת כבר כ-6 שנים מלחמת חורמה של המועצה בקרית טבעון אשר הסתיימה לאחרונה בפסק דין של בית המשפט העליון.

כפי שצוטט בעבר, ראש המועצה דוד אריאלי אמר "אנחנו לא רוצים להוסיף אוכלוסייה מבוגרת ובעיקר שאינם תושבי היישוב – שחס וחלילה לא תהיה לאף אחד תחושה ששולחים את הקשישים למות כאן". גורמים נוספים בועדה אמרו: "לא צריך להפוך את טבעון לעיר בתי אבות".

סאגה משפטית זו נמשכת כבר שנים רבות כאשר הועדה המקומית בקרית טבעון מנסה בכל דרך למשוך את ההליכים למרות שהבקשה הוגשה במסלול ירוק – כלומר בקשה תואמת תב"ע אשר לכאורה אמורה להיות מאושרת תוך מספר חודשים קצר.

ההתנהלות כוללת ארבע דיונים בועדה המקומית, שלושה דיונים בועדת ערר מחוזית, שתי עתירות מנהליות וביקור בבית המשפט העליון mannapotheke.de.

כבר בשנת 2012 קבעה ועת ערר מחוזית כי "תכלית פעולתה זו (של הועדה המקומית – ע.א.) נועדה אך ורק לגרור את העותרים להליכים מיותרים. זוהי התעמרות באזרח שלא לצורך" וכן כי "אין זה ראוי כי רשות ציבורית תפעל בצורה שכזו" (ההדגשה במקור).

גם על החלטה זו הגישה הועדה ערר לבית המשפט המחוזי- ערר אשר נדחה. נציגי הועדה המקומית הגישו ערעור לבית המשפט העליון אשר קבע כי התנגדות המועצה בטבעון נופלת תחת ההגדרה "not in my back yard", – תופעה שבה כולם כביכול תומכים במוסדות לבעלי מוגבלויות אשר בכללם בית אבות לקשישים עצמאיים ותשושים (כלומר קשישים אשר נדרשים לסיוע קל) – וזאת בתנאי שלא יוקמו בחצר האחורית שלהם.

עו"ד עודד רומנו אשר מייצג את המועצה אמר בדיון בבית המשפט העליון "המטרה הייתה שגרעין, אנשים שהם נורמאליים, אינם חוסים במקום מסוים כך יגורו גם חוסים. אבל לא שמקום קטן, שטח קרקע קטן יהפוך למקום של ריכוז"

כבוד השופט נ' הנדל אמר "אי אפשר לשלוח אותם לאי. צריכים למצוא להם מקום"

השר לאזרחים ותיקים אורי אורבך הגיב לפסק דין חשוב זה: "כנראה בקריית טבעון יש מי שחושב שלא יזדקן לעולם. קורה שיש התנגדות נקודתית, אך פה הערעורים והעיכובים לתוספת מזערית של מיטות אינה ראויה, וזאת כדי לרצות כמה תושבים שהם המצביעים בבחירות, על חשבון אוכלוסיית הקשישים".

 

תגובות למאמר:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *