חוקי עזר

חוק עזר לקרית טבעון (שמירת הסדר והנקיון), התשמ"ב – 1981

חוק עזר לקרית טבעון (אגרת תעודת אישור) תשכ"ח – 1967

חוק עזר לקרית טבעון (אספקת מים) תשכ"ו – 1965

חוק עזר לקרית-טבעון (ביוב) תשל"ה – 1975

חוק עזר לקרית טבעון (אגרת ביוב) התשנ"ו – 1995

מודעות ושלטים תש"ך 1959https://apothekeschweizer.de/>